Daha Fazla Bilgi

(0212) 438 55 06

Üretim yerine ait ruhsatlandırılması tamamlanmış, Sağlık Bakanlığı onaylı ürün üretim izni bulunan ve  GMP(Good Manufacturing Practices) belgesi ile Doku Bankası ruhsatına sahip üretim yerlerinden temin edilecek hücresel ürün kullanılmalıdır.

ALLOBLAST® Tescilli Marka İsmi ile Kullanıma Sunulan Allojenik Fibroblast Ürünleri İçin:
  • Ürün stabilite ve etkinlik çalışmaları, hangi endikasyonlarda kullanılacağı, kullanım miktarı, yöntemine ilişkin tüm detaylar belirlenmiştir.
  • Kullanılacak endikasyonlara ait mevcut bilimsek, pre-klinik veya klinik çalışmalar değerlendirilmiştir.
  • Ürünün farmakolojik, immünolojik ve metabolik etkisi, temel etki mekanizmasına ait detaylar incelenmiştir.
  • Ham ürünün kaynağı, kaynağın kabul kriterleri, ham üründe yapılacak analizlerin hepsi detaylı ve titiz bir çalışma ile netliğe kavuşturulmuştur.