Daha Fazla Bilgi

(0212) 438 55 06

Rejeneratif Tedavi Alanında Çığır Açan Uygulama!

Yeni doğandan elde edilen,
20 MİLYON GENÇ FİBROBLAST hücresi ile kolajen ve elastin sentezi!

Doku Kültürü ile Çoğaltılmış Fibroblastların Yaşlanma Karşıtı Uygulanması

Uygulamayı yapan referans hekimlere ulaşmak isterseniz...

Yarını Bugün Gibi Yaşamak...

Hep Genç Kalanların Çözümü!

Viable Allogeneic Fibroblast: ALLOBLAST

Uygulama Süreci

Muayene

ALLOBLAST ® uygulamaları, sadece gerekli eğitimi alan ve doku laboratuvarı-hekim arasında karşılıklı sözleşme imzanlanmış kliniklerde uygulanabilir.

Sipariş

ALLOBLAST ® uygulamaları öncesinde, hücresel ürün sipariş formu hazırlanır. Uygulamanın gerçekleştirileceği günden en az bir gün önce, en geç saat 13:00'a kadar Whatsapp, Mobil Arama veya mail üzerinden yetkili kişiye sipariş verilmelidir.

Enjeksiyon

Soğuk zincir ile kliniğe teslim edilen hücresel ürün 21Gauge ve daha büyük çaplı iğneler ile ürüne ait steril ambalajdan çekilir ardından 27G veya 30G iğne ile cilt yüzeyine uygulanır.

Fibroblast Üretimi

Fibroblast üretiminde hangi kriterler yerine getirilmelidir?

Hücresel ürünler tüm dünyada İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜN (ATMP) statüsündedir.

İleri tedavi tıbbi ürünlerin üretim izninin alınabilmesi için pek çok gereklilikler net bir şekilde, bilimsel ve klinik verilere dayalı olarak, EMA VE FDA regülasyonlarını da içine alacak şekilde yerine getirilir.

Fibrocell ve Alloblast Arasındaki Fark Nedir?

Otolog Değil! Allojenik Fibroblast

Fibrocell, kişinin kendi kulak arkasından alınan dokudan üretilen otolog fibroblast ve ALLOBLAST, yeni doğandan elde edilen allojenik fibroblastdır.

Tek Seans

Fibrocell uygulaması için hastaların, ilki doku alımı, diğer üçü ise yine üçer haftalık aralıklarla olacak şekilde toplamda 4 kez klinik ziyareti gerçekleştirmesi ile yapılır. Hasta randevuya gelmez ise seansa ait hakkı kalmamaktadır. Alloblast uygulamasında ise tek seans yeterlidir. Dilendiğinde seans sayısı arttırılabilir.

0

Hep Genç Kalanların Çözümü!

Fibroblast hücreleri kolajen ve elastin olarak ifade edilen cildin sıkılığını, elastikiyetini, parlak ve genç görünmesini sağlayan proteinleri üretir.

0 +

Tecrübeli Doktor

0 +

Uygulanan Klinik

0 +

Fibroblast Hücresi

0 +

Mutlu Danışan

Allojenik Neonatal Fibroblastlar Uzun Telomerlere Sahip Fibroblastlardır

ALLOBLAST® Öncesi - Sonrası Sonuçları

Kök hücre uygulamaları her hasta için Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı izne tabiidir. Hasta başı izin alınmadan yapılması suçtur.
Bu nedenle web sitesinde yer alan ürünler için kök hücre tanımı kullanılmamalıdır.
ALLOBLAST ® uygulaması fibroblast hücresi uygulamasıdır.

Basında Alloblast