Ürün Bilgi Dosyası

Sayın müşterimiz,

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve sunulan hizmetin standartlarını yükseltebilmek için birtakım verilerinizin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız. İşbu verilerin neler olduğunu, hangi şartlarda ve ne kadar süreyle saklandıkları gibi detayları incelemekte olduğunuz aydınlatma metninde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun (KVKK) 10’uncu maddesi gereği bilginize sunmaktayız. Şahsınıza ait bilgilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş verilere dair bilgi talep etme, verilerin işlenme amaçları ve amaca uygun işlemlerin yapılıp yapılmadığını sorgulama, kişisel verilerin ülke içi-dışı kimlere aktarıldığını sorgulama, kişisel verilerin düzeltilmesini isteme, otomatik veri işleme sonuçlarına itiraz etme ve kanuna aykırı veri işleme dolayısıyla zarar giderim talepleri hususunda 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesi gereği kişisel veri sorumlumuzdan talepte bulunabilirsiniz. İşbu talep, istem formu vasıtasıyla yapılacak olup, ilgili form, veri sorumlusundan fiziken yahut şirketimize ait web sayfasının (https://alloblast.com/kvkk) KVKK bölümünden temin edilebilir. İlgili talep 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yapılarak veri sorumlusuna iletilmelidir. İşbu sebeple talep formundaki bilgilerin eksiksiz şekilde veri sorumlusuna iletilmesi önem arz etmektedir.
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
E-Posta : genesisbiyomedikal@hs01.kep.tr
Adres :ORUÇREİS MAHALLESİ TEKSTİLKENT CADDE NO: 12A/083 ESENLER İSTANBUL

İşlenen veri :Müşteri İşlem Bilgisi
İşbu veri Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b. bilgiler anlamına gelmekte olup,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Amaçlarıyla işlenmektedir. Veriler duruma göre, Hissedarlar İş Ortakları İştirakler ve bağlı ortaklıklar ile paylaşılabilmekte ve verileriniz 10 yıla kadar saklanabilmektedir.
İşlenen veri : İletişim Bilgileri
İşbu veri Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b. bilgiler manasına gelmekte olup,
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Amaçlarıyla işlenmektedir. Veriler duruma göre, Hissedarlar İş Ortakları İştirakler ve bağlı ortaklıklar ile paylaşılabilmekte ve verileriniz 10 yıla kadar saklanabilmektedir.
Açıklanan işlenen veri türlerinin tamamı şirketimiz bünyesinde güvenlik önlemleri alınmış fiziksel mekanlarda saklanmakta olup, verilerin işlenmesi sebebiyle dijital ortama aktarılan veriler saklanmamakta, anılan amaçlarla kullanıldıktan sonra silinmekte ve kişisel verileriniz periyodik olarak imha edilerek kişisel veriler mümkün olduğunca az depolanmaktadır. Bununla birlikte yukarıda anılan bilgileriniz büyük ölçüde ülke içerisinde kullanılmakla birlikte, bazı zaruretlerden dolayı yabancı ülkede kurulmuş serverlar üzerinden e-posta gönderimi gibi durumlarla karşılaşıldığında, işleme konu verileriniz yabancı ülkelere aktarılacak olup, veri politikamız kapsamında bu ülkelerde saklanmayacak, yalnızca verilerin işlenme politikasının yerine getirilmesi kapsamında bu aktarım bir araç olarak kullanılacaktır.
Yukarıda yer alan açıklamalar dolayısıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin GENESİS BİYOMEDİKAL SAĞLIK VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim yukarıda açıklanan tüm verilerim için işlenme amacı ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve yurt içi ve dışında paylaşılmasını/aktarılmasını kabul ettiğimi, bu hususta KVKK’nun ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.