Daha Fazla Bilgi

(0212) 438 55 06

FIBROCELL™ , kişinin kendi kulak arkasından alınan dokudan üretilen otolog fibroblast ve ALLOBLAST™, sünnet derisinden elde edilen allojenik fibroblastdır. İki uygulama arasındaki farklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

FIBROCELL™ uygulaması için ilki doku alımı, diğer üçü ise yine üçer haftalık aralıklarla olacak şekilde toplamda 

4 kez klinik ziyareti.

Hepsi daha önceden belirlenmiş günlerde randevu oluşturma 

Bu uygulama seanslarının belirli bir takvim içerisinde mutlaka yapılması gerektiği için, hastanın randevusuna gelemediği durumlarda seansa ait hakkı kalmamaktadır. 

 
ALLOBLAST™ ise tek seans.

FIBROCELL™ otolog fibroblast üretimi için tam katman dermal doku  gerekir.

 

ALLOBLAST™ allojenik fibroblast uygulaması için ise, kişiden doku alınmasına gerek yoktur. 

FIBROCELL™ uygulaması için doku ile birlikte 8-10 adet tüp kan alınması da gerekir.

ALLOBLAST™ allojenik fibroblast uygulaması için venöz kan alımı gerekmez.

 

ALLOBLAST™ allojenik fibroblast uygulamasının sonuçları uygulamadan çok kısa bir süre sonra, yaklaşık bir ay içinde, FIBROCELL™ uygulamasına göre 4 kat daha hızlı görülür.

 

Çünkü ALLOBLAST™ allojenik fibroblast uygulamasında kullanılan fibroblastlar, daha genç ve sağlıklı, daha dinamik, üstelik doku kültürüne alındıkları ana kadar hiçbir olumsuz çevresel etki ile karşılaşmamış hücrelerdir.